Foto: Johanna Berglund
Kalendarium: 2013-11-20 kl 15.30

Bra vetenskap och god moral till samhällets båtnad?

Kungl.Fysiografiska Sällskapet i Lund anordnar tillsammans med Lunds Universitetshistoriska Sällskap, Akademiska Föreningen och AF Borgen ett symposium den 20 november 2014 på Akademiska Föreningen i Lilla Salen. Symposiet “Bra vetenskap och god moral till samhällets båtnad? – Om Areschoug, Lidforss och Nilsson-Ehle i förra sekelskiftets Lund”, skildrar det tidiga 1900-talets lundamiljö, men diskuterar också hur vi bäst skall hågkomma framstaående forskare och personligheter med åsikter vi idag finner frånstötande.

Senaste kommentarerna